Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 27/10/2021 03:15.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 2021220.9 79.5 više od proseka za Zima Prosečno.147.7 9.4 manje od proseka za Proleće Prosečno.147.5 19.4 manje od proseka za Leto Prosečno.70.4* 65 manje od proseka za Jesen Prosečno.586.5* 14.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 202094.3 47.1 manje od proseka za Zima Prosečno.159.3 2.2 više od proseka za Proleće Prosečno.336.6 169.7 više od proseka za Leto Prosečno.77.8 57.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.668.0 67.3 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 2019149.7 8.3 više od proseka za Zima Prosečno.132.0 25.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.167.1 0.2 više od proseka za Leto Prosečno.66.9 68.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.515.7 85 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 2018213.0 71.6 više od proseka za Zima Prosečno.216.1 59 više od proseka za Proleće Prosečno.255.7 88.8 više od proseka za Leto Prosečno.79.7 55.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.764.5 163.8 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2016 / Nov 201757.7 83.7 manje od proseka za Zima Prosečno.168.3 11.2 više od proseka za Proleće Prosečno.123.8 43.1 manje od proseka za Leto Prosečno.166.8 31.4 više od proseka za Jesen Prosečno.516.6 84.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2015 / Nov 2016183.2 41.8 više od proseka za Zima Prosečno.163.3 6.2 više od proseka za Proleće Prosečno.162.7 4.2 manje od proseka za Leto Prosečno.276.3 140.9 više od proseka za Jesen Prosečno.785.5 184.8 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2014 / Nov 2015166.1 24.7 više od proseka za Zima Prosečno.117.2 39.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.120.5 46.4 manje od proseka za Leto Prosečno.188.8 53.4 više od proseka za Jesen Prosečno.592.6 8.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2013 / Nov 201431.4 110 manje od proseka za Zima Prosečno.257.8 100.7 više od proseka za Proleće Prosečno.275.5 108.6 više od proseka za Leto Prosečno.198.7 63.3 više od proseka za Jesen Prosečno.763.4 162.7 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2012 / Nov 2013143.9 2.5 više od proseka za Zima Prosečno.158.7 1.6 više od proseka za Proleće Prosečno.121.8 45.1 manje od proseka za Leto Prosečno.95.4 40 manje od proseka za Jesen Prosečno.519.8 80.9 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2011 / Nov 2012149.9 8.5 više od proseka za Zima Prosečno.213.2 56.1 više od proseka za Proleće Prosečno.75.8 91.1 manje od proseka za Leto Prosečno.77.7 57.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.516.6 84.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2010 / Nov 2011138.0 3.4 manje od proseka za Zima Prosečno.78.0 79.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.116.4 50.5 manje od proseka za Leto Prosečno.56.3 79.1 manje od proseka za Jesen Prosečno.388.7 212 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2009 / Nov 2010187.4 46 više od proseka za Zima Prosečno.183.6 26.5 više od proseka za Proleće Prosečno.131.5 35.4 manje od proseka za Leto Prosečno.195.0 59.6 više od proseka za Jesen Prosečno.697.5 96.8 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2008 / Nov 2009237.2 95.8 više od proseka za Zima Prosečno.93.1 64 manje od proseka za Proleće Prosečno.169.7 2.8 više od proseka za Leto Prosečno.214.1 78.7 više od proseka za Jesen Prosečno.714.1 113.4 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2007 / Nov 20086.8* 134.6 manje od proseka za Zima Prosečno.110.5 46.6 manje od proseka za Proleće Prosečno.132.0 34.9 manje od proseka za Leto Prosečno.131.2 4.2 manje od proseka za Jesen Prosečno.380.5* 220.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks237.2 257.8 336.6 276.3 785.5
prosek141.4 157.1 166.9 135.4 600.7
Min6.8 78.0 75.8 56.3 380.5
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.